Lievens Oostende +32 059 55 08 40
Lievens Maldegem +32 050 71 35 38
Lievens Brugge +32 050 31 73 90
Lievens Carrosserie +32 050 30 19 70
Bel ons nu
Lievens Oostende
+32 059 55 08 40
Lievens Maldegem
+32 050 71 35 38
Lievens Brugge
+32 050 31 73 90
Toyota garantie
Bij aankoop van een nieuwe Toyota bieden wij u 5 jaar waarborg (beperkt tot 150.000 km). U hebt immers gekozen voor een wagen van de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.

Neemt u uw nieuwe wagen in ontvangst, dan ontvangt u van Autogroep Lievens, als erkend Toyota verdeler, een ondertekend kwaliteitscertificaat. Hierdoor krijgt u nogmaals de bevestiging dat uw wagen volgens de strengste normen werd geproduceerd en grondig nagezien werd voor de aflevering.

Met uw kwaliteitscertificaat geniet u van een fabriekswaarborg gedurende 3 jaar (tot maximum 100.000 km) en een verlengde waarborg gedurende 2 jaar (tot maximum 150.000 km) toegekend door Toyota Belgium NV.

Onze fabriekswaarborg dekt gratis herstellingen (onderdelen en arbeidsloon) onder de volgende voorwaarden:

  • het defect kan toegeschreven worden aan een fabricagefout of een assemblagefout
  • een normaal gebruik van het voertuig
  • begint bij de eerste ingebruikneming van de wagen; de waarborg wordt – binnen de limieten van zijn toepassing – automatisch en kosteloos overgedragen aan eventuele latere eigenaars
  • loopt af bij het verstrijken van het 3e jaar na de datum van de eerste ingebruikneming of na levering van het voertuig door een erkende Toyota verdeler (aan een eindklant of een wederverkoper), of wanneer de 100.000 kilometer bereikt zijn (wat het eerst voorkomt, maar zonder enige kilometerbeperking tijdens het eerste jaar)
  • het voertuig werd onderhouden conform de aanwijzingen en instructies van de fabrikant
  • Opgelet: alle herstellingen die onder de dekking van de fabriekswaarborg vallen, dienen verplicht uitgevoerd te worden door een Erkend Toyota Servicepunt in Europa én vooraleer de waarborg is afgelopen.
Bovenop de fabriekswaarborg die elke Toyota vanuit de fabriek meekrijgt, ontvangt u van Toyota Belgium nog 2 jaar extra waarborg (maximum 150,000 km). Deze verlengde waarborg dekt eveneens gratis herstellingen (onderdelen en arbeidsloon) onder de volgende voorwaarden:
 
  • begint bij het einde van de fabriekswaarborg, ofwel in tijd, ofwel in kilometerstand
  • loopt af bij het verstrijken van het 5e jaar na ingebruikneming van het voertuig of na de datum van eerste inschrijving, of wanneer de 150.000 km bereikt zijn (wat het eerst voorkomt)
  • van toepassing in België en het Groothertogdom Luxemburg
  • Opgelet: voor de verlengde waarborg van Toyota Belgium moet de herstelling uitgevoerd worden door een erkend Toyota servicepunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg én vooraleer de waarborgperiode is afgelopen

Meer weten? Hier vindt u meer info over de Toyota 5 jaar garantie.